กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 445,316.53589,730.00-32.4 %0.013,899.851,841.9386.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89342.4795.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 220,839.3013,532.0035.1 %5.05,129.87292.0094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 335,586.2212,125.8365.9 %5.06,331.72280.7595.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 113,756.816,175.3255.1 %5.02,957.052.8599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1023,765.4920,671.0013.0 %5.05,340.25188.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1125,706.7322,391.2812.9 %5.03,054.35226.0092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1217,183.7217,906.62-4.2 %0.03,461.69148.0095.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1334,433.8125,623.1225.6 %5.03,380.5080.7597.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1426,057.1520,940.6219.6 %5.04,456.63242.9594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 18,101.9113,128.6227.5 %5.04,084.59264.0093.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,830.069,216.0028.2 %5.02,691.71302.0088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1713,814.47668.2695.2 %5.03,060.19114.0096.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1829,417.9925,000.0015.0 %5.03,235.4274.0097.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1929,031.9939,740.50-36.9 %0.03,154.69264.0091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 229,433.0827,282.007.3 %3.53,886.75132.0596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2019,004.0121,993.00-15.7 %0.02,870.39297.9889.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2130,311.8928,602.005.6 %2.56,008.91380.0093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,700.660.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2323,850.1312,981.0045.6 %5.03,691.45254.2593.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2427,443.4613,951.8149.2 %5.04,766.42335.0093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2531,222.3923,861.0023.6 %5.04,602.65330.2892.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2617,381.998,793.0049.4 %5.04,318.89226.0094.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2727,407.6125,159.008.2 %4.03,949.32380.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2835,356.7725,800.0027.0 %5.03,796.16198.0094.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2919,872.2217,555.0011.7 %5.02,805.36139.5395.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 329,331.9121,615.9226.3 %5.07,637.1891.0098.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3022,191.5017,426.0021.5 %5.03,443.56114.0096.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 433,618.5221,704.4935.4 %5.04,500.38114.0097.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 534,581.9921,928.2036.6 %5.03,852.0966.5098.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 633,051.5133,714.90-2.0 %0.03,632.22150.0095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 725,903.7018,655.0028.0 %5.04,796.35340.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 827,707.4224,166.0412.8 %5.03,465.26188.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 922,675.7115,000.0033.8 %5.04,214.93264.0093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 17,529.604,665.4438.0 %5.0406.7770.0082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 28,972.267,746.6813.7 %5.0466.1485.5081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน8,168.463,477.8457.4 %5.0397.68102.7574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง6,033.852,738.8454.6 %5.0387.4838.0090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,766.964,859.0028.2 %5.0493.12114.0076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0374.5871.8780.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน7,934.721,186.0085.1 %5.0511.5738.0092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,865.023,359.8451.1 %5.0407.1945.6088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,911.633,229.3645.4 %5.0362.7362.7082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,153.433,128.9039.3 %5.0387.2557.0085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่6,566.875,060.0022.9 %5.0465.4076.0083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ7,441.268,463.56-13.7 %0.0587.77104.5082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน8,013.864,966.8438.0 %5.0545.1238.0093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน7,436.545,736.4422.9 %5.0511.250.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม7,468.451,530.8479.5 %5.0488.3985.5082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค6,650.201,500.0077.4 %5.0383.3247.5087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ9,231.749,049.442.0 %1.0471.050.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา8,182.221,241.0084.8 %5.0428.1338.0091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด5,209.584,221.4419.0 %5.0394.0338.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 16,776.694,966.0026.7 %5.0405.9448.4788.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 28,109.306,140.0024.3 %5.0461.3851.1888.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 39,115.441,515.8483.4 %5.0463.0954.4188.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม9,469.995,244.0044.6 %5.0492.4038.0092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,418.80760.4486.0 %5.0533.7466.5087.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 26,367.615,181.0018.6 %5.0663.5567.5489.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ7,750.141,426.0081.6 %5.0535.0438.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,840.652,703.0060.5 %5.0300.9938.0087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0308.0932.8789.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0411.941.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง7,594.625,566.0026.7 %5.0319.4795.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0272.5565.7475.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,311.201,514.8476.0 %5.0311.4553.4982.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ5,723.191,330.0076.8 %5.0382.96114.0070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี8,377.546,301.0024.8 %5.0452.1995.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0453.9768.4084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 16,824.465,415.0020.7 %5.0369.130.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,666.841,595.8465.8 %5.0311.860.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0522.1628.5094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง8,254.966,584.8420.2 %5.0406.5745.6088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,469.832,283.0064.7 %5.0418.35143.5065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง8,368.766,004.0028.3 %5.0480.6876.0084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา8,671.675,431.0037.4 %5.0488.2675.3284.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง6,712.904,434.0033.9 %5.0420.4838.0091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,300.872,652.0050.0 %5.0328.080.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,028.915,099.8427.4 %5.0487.8238.0092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม9,267.143,300.0064.4 %5.0478.9495.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก6,240.603,400.0045.5 %5.0422.7195.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่6,782.323,444.0049.2 %5.0506.6476.0085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 16,279.893,556.0043.4 %5.0411.9676.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 210,770.397,248.8432.7 %5.0294.7076.0074.2 %5.0
รวม 1,555,219 1,376,296 11.50 % 174,579 11,573 93.37 %