สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ365,552.19205,576.0043.8 %5.07,246.305,204.9728.2 %5.0
รวม 365,552 205,576 43.76 % 7,246 5,205 28.17 %