กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 92,323.64101,000.00-9.4 %0.05,839.30258.7995.6 %5.0
รวม 92,324 101,000 -9.40 % 5,839 259 95.57 %