กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์972,692.631,164,000.00-19.7 %0.08,364.221,381.7583.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย37,027.5220,885.7843.6 %5.012,640.88171.0098.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต24,986.0114,151.2743.4 %5.01,040.58171.0883.6 %5.0
รวม 1,034,706 1,199,037 -15.88 % 22,046 1,724 92.18 %