สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ219,769.91225,289.45-2.5 %0.09,719.504,379.8154.9 %5.0
รวม 219,770 225,289 -2.51 % 9,720 4,380 54.94 %