สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย315,871.06244,450.0022.6 %5.012,417.811,879.1684.9 %5.0
รวม 315,871 244,450 22.61 % 12,418 1,879 84.87 %