กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ234,632.94183,768.5921.7 %5.08,434.44540.1693.6 %5.0
รวม 234,633 183,769 21.68 % 8,434 540 93.60 %