กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง529,833.00499,162.005.8 %2.516,254.238,175.5049.7 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)14,723.9118,889.00-28.3 %0.03,625.893,895.00-7.4 %0.0
รวม 544,557 518,051 4.87 % 19,880 12,071 39.28 %