สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ153,761.5966,477.0056.8 %5.05,795.531,337.2476.9 %5.0
รวม 153,762 66,477 56.77 % 5,796 1,337 76.93 %