กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน127,069.8069,371.0045.4 %5.05,864.32299.3894.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,627.936,370.00-142.4 %0.0919.10286.5468.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,128.182,778.00-146.2 %0.01,496.38131.9591.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,557.293,688.00-136.8 %0.03,009.03628.9079.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,475.764,303.20-191.6 %0.01,815.7943.7397.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,526.532,997.73-96.4 %0.02,014.01498.7475.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,348.974,294.50-218.4 %0.02,257.07456.7079.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,136.671,897.00-66.9 %0.01,725.97350.0879.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,244.493,431.00-175.7 %0.01,596.96264.6183.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี2,106.975,162.00-145.0 %0.01,854.75663.6264.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,608.983,222.60-100.3 %0.01,101.08391.6564.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,456.773,770.40-158.8 %0.02,442.65246.6489.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,408.921,357.163.7 %1.51,690.78242.7385.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,828.411,643.0010.1 %5.02,529.88712.9871.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,564.613,105.00-98.5 %0.03,129.43398.8487.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,009.581,782.00-76.5 %0.01,526.63245.1083.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด863.761,698.00-96.6 %0.01,159.67106.8190.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,980.332,148.50-8.5 %0.02,770.01189.1393.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก1,175.661,661.00-41.3 %0.01,047.95188.9282.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,465.921,784.00-21.7 %0.01,048.23309.3570.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา2,028.763,427.00-68.9 %0.03,108.27171.0094.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,672.302,667.00-59.5 %0.02,167.18120.5394.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,542.584,001.00-159.4 %0.02,153.22539.2175.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,844.683,388.00-83.7 %0.0679.44116.3682.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,367.972,850.00-108.3 %0.01,472.65335.0977.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่านไม่ครบ3,837.75ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ258.02ประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,052.652,545.00-141.8 %0.01,427.84363.6274.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,278.741,591.80-24.5 %0.02,207.10185.2591.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,557.74352.9277.3 %5.01,173.89350.2170.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,162.54972.0016.4 %5.01,735.72524.2769.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี815.011,730.02-112.3 %0.01,505.20428.2371.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,314.543,847.60-192.7 %0.0978.76475.0051.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,409.141,335.135.3 %2.51,291.72192.2485.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,149.533,085.50-168.4 %0.01,763.57146.9591.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,319.112,482.00-88.2 %0.01,984.82319.2983.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,689.894,401.50-160.5 %0.01,295.74238.2081.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,047.073,555.00-239.5 %0.01,475.34258.1882.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,279.042,511.50-96.4 %0.02,251.29380.9583.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,136.264,044.50-255.9 %0.01,714.0280.5795.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,293.462,651.50-105.0 %0.02,431.38175.1792.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,240.933,365.21-171.2 %0.01,763.68224.3887.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,808.034,212.00-133.0 %0.0549.85229.1358.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,195.152,350.00-96.6 %0.01,585.69239.1484.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร927.715,175.00-457.8 %0.01,434.82326.8777.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน992.311,089.08-9.8 %0.02,427.39127.3094.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,394.211,459.50-4.7 %0.01,419.00357.5174.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,416.141,324.816.4 %3.01,472.76186.2087.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,414.062,102.00-48.6 %0.02,082.64189.0490.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,248.735.9399.5 %5.01,262.95276.0078.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,222.443,199.20-161.7 %0.01,305.92437.9566.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,206.894,289.00-255.4 %0.01,702.19340.9380.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,393.323,023.00-117.0 %0.01,715.40417.8475.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,893.525,250.00-177.3 %0.02,433.11320.6786.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,726.653,509.40-103.2 %0.01,494.94194.0987.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย1,168.762,512.09-114.9 %0.02,311.06214.0090.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,467.083,349.00-128.3 %0.02,045.80180.0091.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,186.322,178.00-83.6 %0.02,118.94331.3484.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,078.714,017.50-272.4 %0.01,890.74459.1075.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล2,163.654,986.30-130.5 %0.01,114.67408.0063.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,896.124,838.00-155.2 %0.0830.61194.5176.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม834.622,604.60-212.1 %0.0466.04127.1572.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร5,608.995,044.0010.1 %5.0717.03290.8759.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,263.122,587.60-104.9 %0.01,840.97310.0183.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,585.712,788.00-75.8 %0.01,315.90532.0059.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,245.802,502.60-100.9 %0.0652.39208.9068.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,112.513,081.98-177.0 %0.01,760.5299.3794.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,199.249.6599.2 %5.01,605.90491.2469.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,335.874,603.20-244.6 %0.02,464.17347.3885.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์925.151.0099.9 %5.01,949.76323.6383.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,733.533,427.20-97.7 %0.01,214.02394.0167.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง2,957.712,434.8017.7 %5.0840.14254.5769.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,241.902,571.60-107.1 %0.01,235.72369.9570.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ4,836.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ589.96ประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์1,119.544,386.00-291.8 %0.01,985.65366.5681.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี1,129.212,897.40-156.6 %0.01,867.19364.2180.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี2,039.931,338.5134.4 %5.02,733.271,224.6655.2 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,842.436,245.16-62.5 %0.02,089.16248.2588.1 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,480.789,978.66-186.7 %0.02,759.22572.4879.3 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง12,066.2117,003.50-40.9 %0.01,519.10628.8958.6 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,529.387,609.01-200.8 %0.01,870.63204.6589.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,970.6612,200.01-310.7 %0.02,458.05316.2387.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,716.984,882.00-3.5 %0.02,501.83219.3691.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย2,141.444,538.19-111.9 %0.01,235.63207.3383.2 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด5,750.068,587.00-49.3 %0.0736.21155.3378.9 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,718.7610,741.92-188.9 %0.01,216.92248.8779.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส3,594.166,058.95-68.6 %0.01,524.5691.3194.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,484.9210,419.55-60.7 %0.03,228.04155.8295.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,332.3517,004.00-168.5 %0.01,953.28310.5084.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด11,655.1012,231.00-4.9 %0.0842.83359.8257.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,862.578,046.00-108.3 %0.03,129.60109.6396.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช7,113.3411,634.61-63.6 %0.02,280.91126.6894.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,530.1011,819.76-113.7 %0.01,297.95644.6150.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,389.284,209.00-24.2 %0.01,522.45190.9587.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง9,872.0013,315.20-34.9 %0.02,469.43312.5087.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ6,401.538,499.00-32.8 %0.0972.27160.8983.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์8,827.5516,942.30-91.9 %0.03,342.07321.4390.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,672.3615,794.99-35.3 %0.02,138.71220.3689.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,521.129,104.47-39.6 %0.01,085.47180.9683.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี13,936.2428,211.00-102.4 %0.01,119.2047.7995.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี9,582.099,533.680.5 %0.51,689.57161.5090.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี11,861.3115,574.87-31.3 %0.02,579.34299.6388.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต14,305.5128,460.90-99.0 %0.01,485.05418.4071.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด16,724.4322,854.00-36.7 %0.01,084.55222.7279.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท15,499.3344,690.00-188.3 %0.01,049.88215.9479.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช7,999.2118,216.82-127.7 %0.01,304.3592.5592.9 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,866.925,139.27-175.3 %0.0564.49140.6575.1 %5.0
รวม 459,168 679,961 -48.09 % 182,478 31,001 83.01 %