กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ158,449.0633,923.7078.6 %5.05,204.59671.5687.1 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี1,295.636,752.00-421.1 %0.01,825.630.09100.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์6,595.326,542.100.8 %0.52,282.12165.4792.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง6,040.647,754.00-28.4 %0.02,501.49275.2289.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค25,311.6833,392.00-31.9 %0.01,294.44389.4369.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น1,286.863,102.08-141.1 %0.02,266.46271.3588.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม9,669.258,720.009.8 %4.51,976.82202.4789.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี10,503.0710,387.001.1 %0.51,328.8375.7694.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา12,053.656,344.0047.4 %5.02,948.50625.5078.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา8,410.3910,785.37-28.2 %0.01,597.5651.3096.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)17,847.2710,748.0039.8 %5.03,381.6523.4399.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี19,767.1016,125.4118.4 %5.02,133.43375.1882.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต9,558.678,727.008.7 %4.0973.98275.2271.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 55,877.0217,499.6068.7 %5.02,253.04242.0289.3 %5.0
รวม 342,666 180,802 47.24 % 31,969 3,644 88.60 %