กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร235,073.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.58,425.06987.2088.3 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,746.573,035.00-73.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,673.62670.0060.0 %5.01,287.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3872.81621.0028.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
รวม 4,293 4,326 0.00 % 8,425 987 0.00 %