กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร155,620.0976,000.0051.2 %5.05,198.34266.3094.9 %5.0
รวม 155,620 76,000 51.16 % 5,198 266 94.88 %