กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร487,272.03515,630.00-5.8 %0.019,709.20415.5597.9 %5.0
รวม 487,272 515,630 -5.82 % 19,709 416 97.89 %