กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดินไม่ครบ177,070.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ218.20ประเมินไม่ได้0.5
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %