กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์100,160.3651,262.0048.8 %5.05,398.44537.1990.0 %5.0
รวม 100,160 51,262 48.82 % 5,398 537 90.05 %