กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)308,429.13638,890.00-107.1 %0.017,429.861,343.9092.3 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด215,806.88372,000.00-72.4 %0.081,474.7747,361.6541.9 %5.0
รวม 524,236 1,010,890 -92.83 % 98,905 48,706 50.76 %