กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)318,475.66638,890.00-100.6 %0.017,429.861,343.9092.3 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด222,836.42372,000.00-66.9 %0.081,474.7747,361.6541.9 %5.0
รวม 541,312 1,010,890 -86.75 % 98,905 48,706 50.76 %