กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ195,192.86172,200.0011.8 %5.08,331.26720.0091.4 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์12,006.422,414.0079.9 %5.0600.70486.4019.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,465.243,609.60-4.2 %0.0778.59351.1754.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,577.492,646.9026.0 %5.08,140.3483.3199.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์3,412.691,379.0059.6 %5.0512.56196.5861.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี11,326.552,303.6079.7 %5.0802.2893.2488.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,785.46615.2087.1 %5.01,188.41178.5185.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น4,418.424,915.00-11.2 %0.0935.73200.6678.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,541.782,158.0039.1 %5.0691.3742.7593.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,269.071,654.0049.4 %5.0360.12271.1124.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,313.192,752.0516.9 %5.0435.37243.3644.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,097.683,532.40-14.0 %0.0492.43320.1035.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,464.303,140.0057.9 %5.0768.18272.1064.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,583.713,301.007.9 %3.5635.50194.7769.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี3,433.114,442.00-29.4 %0.0735.06621.7315.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,688.525,506.00-49.3 %0.0820.80192.9476.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์5,124.052,534.0050.5 %5.0925.07177.3080.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,474.832,562.0042.7 %5.0749.79240.5567.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,592.052,025.0043.6 %5.0662.56255.6861.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก1,149.435,691.24-395.1 %0.01,104.61176.4184.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,554.932,421.1031.9 %5.0915.53266.0070.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา3,109.022,359.3024.1 %5.0524.755,296.17-909.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 3,372.321,611.0052.2 %5.0532.74260.7751.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก3,581.684,527.00-26.4 %0.0452.8753.5088.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา3,105.451,200.0061.4 %5.0815.73516.0936.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,337.951,111.0066.7 %5.0799.02280.4764.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,297.082,579.8021.8 %5.0704.21156.7577.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,915.764,010.00-2.4 %0.0770.45376.0251.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,101.352,130.0031.3 %5.0460.43337.7526.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,670.044,278.00-16.6 %0.0695.83771.50-10.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,863.345,739.0035.3 %5.0803.91351.5056.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,966.853,476.0012.4 %5.0629.87631.95-0.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,873.141,948.0060.0 %5.0548.54647.55-18.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,985.942,186.0045.2 %5.0820.33114.7786.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี5,024.854,200.0016.4 %5.0596.99282.7952.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,487.243,411.002.2 %1.0443.67305.8531.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา4,051.932,410.3540.5 %5.02,456.50531.9778.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,895.983,950.00-1.4 %0.0804.01285.7464.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร1,239.741,838.00-48.3 %0.0702.6644.4393.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์1,138.905,144.78-351.7 %0.0524.58156.2670.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์18,240.355,244.0071.3 %5.0818.21531.2535.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส3,246.682,728.2816.0 %5.0616.17237.5061.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,444.271,131.0067.2 %5.0955.99760.0020.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 3,268.264,118.03-26.0 %0.0498.20182.0763.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,898.732,600.0033.3 %5.0951.77425.6055.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,353.344,129.92-23.2 %0.0756.66343.6854.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,940.251,451.9175.6 %5.01,840.47418.0077.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่8,717.976,916.6220.7 %5.02,650.75250.7090.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก4,430.221,469.0066.8 %5.01,034.3525.5997.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,619.593,395.5526.5 %5.01,158.21380.1767.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,853.00831.0078.4 %5.0901.8192.0889.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,510.842,650.49-75.4 %0.0765.24266.3965.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,296.602,682.8518.6 %5.0587.110.9599.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,447.782,560.5025.7 %5.0762.37184.1275.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่91,442.432,098.0097.7 %5.030,754.25171.1299.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,224.681,336.0074.4 %5.01,825.51577.6768.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,703.113,215.6213.2 %5.0469.80201.6257.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,880.273,189.0917.8 %5.0849.7889.8189.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,897.962,305.0020.5 %5.0525.290.00100.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี4,242.221,347.0068.2 %5.0510.47261.2348.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 14,984.8110,125.0032.4 %5.01,924.33187.8390.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี30,448.3125,689.1715.6 %5.01,509.43284.9581.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 15,610.0911,322.7627.5 %5.01,644.71271.3083.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี19,727.2719,387.001.7 %0.5922.84337.4563.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 18,107.5817,113.055.5 %2.53,336.32440.5086.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,818.3320,284.00-58.2 %0.01,919.66682.7264.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 9,542.929,109.604.5 %2.02,583.84615.9476.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช18,602.9052,734.86-183.5 %0.03,037.07219.5492.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 20,085.115,808.0071.1 %5.02,677.22396.5085.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน9,613.246,868.9028.5 %5.03,523.64223.8493.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 22,615.6316,594.2926.6 %5.01,422.70385.8372.9 %5.0
รวม 733,305 540,348 26.31 % 117,882 26,432 77.58 %