สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์158,059.80114,800.0027.4 %5.07,665.282,211.3971.2 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี14,980.7510,320.0031.1 %5.04,392.70754.2482.8 %5.0
รวม 173,041 125,120 27.69 % 12,058 2,966 75.41 %