กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว191,184.73114,603.0040.1 %5.06,530.301,134.4182.6 %5.0
รวม 191,185 114,603 40.06 % 6,530 1,134 82.63 %