สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ350,334.72588,000.00-67.8 %0.012,489.72679.7594.6 %5.0
รวม 350,335 588,000 -67.84 % 12,490 680 94.56 %