กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต215,942.66413,000.00-91.3 %0.08,343.766,449.8422.7 %5.0
รวม 215,943 413,000 -91.25 % 8,344 6,450 22.70 %