สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ305,559.16236,000.0022.8 %5.08,681.44658.1492.4 %5.0
รวม 305,559 236,000 22.76 % 8,681 658 92.42 %