ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน86,316.7822,000.0074.5 %5.04,801.2561.9098.7 %5.0
รวม 86,317 22,000 74.51 % 4,801 62 98.71 %