สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ217,256.16110,467.0049.2 %5.05,876.82273.7295.3 %5.0
รวม 217,256 110,467 49.15 % 5,877 274 95.34 %