สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ363,594.53210,960.0042.0 %5.07,186.904,861.4932.4 %5.0
รวม 363,595 210,960 41.98 % 7,187 4,861 32.36 %