กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์157,693.19102,527.8035.0 %5.06,652.241,061.4484.0 %5.0
สำนักกษาปณ์55,488.3840,173.0027.6 %5.014,102.49851.2694.0 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน11,580.969,556.0017.5 %5.03,184.64364.4488.6 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา9,357.387,238.0022.6 %5.02,547.31716.4371.9 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน13,948.3911,000.0021.1 %5.06,241.08298.7595.2 %5.0
รวม 248,068 170,495 31.27 % 32,728 3,292 89.94 %