กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่125,975.01111,749.0011.3 %5.05,298.39252.7595.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก3,722.673,334.0010.4 %5.0380.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต3,928.873,436.7112.5 %5.0439.9136.0091.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา3,965.713,308.0016.6 %5.01,613.811,139.0529.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี3,554.492,123.0040.3 %5.0389.33214.7044.9 %5.0
รวม 141,147 123,951 12.18 % 7,741 1,642 78.78 %