กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 112,895.689,600.0091.5 %5.05,839.3073.9598.7 %5.0
รวม 112,896 9,600 91.50 % 5,839 74 98.73 %