สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา254,133.77219,000.0013.8 %5.09,278.642,465.9073.4 %5.0
รวม 254,134 219,000 13.82 % 9,279 2,466 73.42 %