กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 258,147.33178,000.0031.0 %5.08,018.59828.9889.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ58,548.0547,000.0019.7 %5.0402.75503.34-25.0 %0.0
รวม 316,695 225,000 28.95 % 8,421 1,332 84.18 %