กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 310,177.03236,978.5623.6 %5.07,515.201,579.1279.0 %5.0
รวม 310,177 236,979 23.60 % 7,515 1,579 78.99 %