กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1,155,123.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,055.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %