กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 594,866.63299,363.0049.7 %5.013,262.015,745.2756.7 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง11,210.2858,468.00-421.6 %0.02,956.43564.8580.9 %5.0
รวม 606,077 357,831 40.96 % 16,218 6,310 61.09 %