สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,179,990.80501,432.0057.5 %5.08,737.722,358.6773.0 %5.0
รวม 1,179,991 501,432 57.51 % 8,738 2,359 73.01 %