กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,791,780.302,856,032.0024.7 %5.070,489.3942,777.9839.3 %5.0
รวม 3,791,780 2,856,032 24.68 % 70,489 42,778 39.31 %