สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม339,526.72365,935.00-7.8 %0.010,004.023,828.3961.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)241,014.6487,000.0063.9 %5.06,464.6411,245.81-74.0 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)283,840.25424,000.00-49.4 %0.08,909.695,094.8242.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)150,565.5536,889.0075.5 %5.05,670.46578.7089.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)115,226.3837,325.0067.6 %5.05,435.962,337.8557.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)130,285.3833,639.0074.2 %5.05,783.025,933.15-2.6 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)115,535.0913,518.0088.3 %5.05,435.96615.2488.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)149,079.8844,714.5770.0 %5.06,265.781,825.0070.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)108,773.3421,977.0079.8 %5.04,741.84121.0897.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)279,250.72249,353.0910.7 %5.06,446.014,656.3027.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)111,108.8348,899.0056.0 %5.05,285.881,088.4479.4 %5.0
รวม 2,024,207 1,363,250 32.65 % 70,443 37,325 47.01 %