สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา115,337.03142,556.00-23.6 %0.01,842.52663.4164.0 %5.0
รวม 115,337 142,556 -23.60 % 1,843 663 63.99 %