สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ205,063.38309,912.00-51.1 %0.08,643.92185.3697.9 %5.0
รวม 205,063 309,912 -51.13 % 8,644 185 97.86 %