สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี134,096.70101,611.0024.2 %5.05,751.76896.1584.4 %5.0
รวม 134,097 101,611 24.23 % 5,752 896 84.42 %