กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ223,166.70332,466.00-49.0 %0.06,552.18174.0097.3 %5.0
รวม 223,167 332,466 -48.98 % 6,552 174 97.34 %