กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม274,891.1345,000.0083.6 %5.016,476.22360.0097.8 %5.0
รวม 274,891 45,000 83.63 % 16,476 360 97.82 %