กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 151,559.16127,932.0015.6 %5.05,095.16319.5093.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,875.601,190.7989.1 %5.0463.93129.6172.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,833.81140.0097.6 %5.087.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก14,613.077,166.9951.0 %5.0526.69108.0079.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร10,178.855,070.0050.2 %5.0926.13114.4287.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น18,247.074,891.9973.2 %5.0431.681.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม15,537.652,624.0083.1 %5.0459.9736.6592.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา19,480.965,796.7270.2 %5.0630.05200.3268.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี9,810.491,658.7483.1 %5.0294.14241.6917.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร10,852.443,424.0068.4 %5.0582.3731.7194.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่16,652.0610,403.0037.5 %5.02,233.0845.5098.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา9,005.361,083.0088.0 %5.01,172.610.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง14,785.625,267.6864.4 %5.0475.2527.8094.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,770.053,504.0070.2 %5.0840.150.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน16,201.762,107.6087.0 %5.0977.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า9,294.441,184.0087.3 %5.01,239.5385.5093.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง20,943.205,968.9971.5 %5.01,341.73204.0084.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี10,765.542,331.0078.3 %5.0251.1858.1376.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี33,402.0910,723.3067.9 %5.0968.02435.8855.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,363.241,477.0084.2 %5.0259.3525.3290.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช9,905.351.00100.0 %5.0718.622.8599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,468.401,468.0084.5 %5.0548.332.8599.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย18,552.782,634.5085.8 %5.0673.17109.2583.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,390.90509.0092.0 %5.079.6328.5064.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด12,935.715,148.0060.2 %5.01,987.7575.9796.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,964.582,180.0081.8 %5.0391.3758.5085.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง17,286.385,205.0069.9 %5.02,945.4144.4198.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี10,390.731,145.0089.0 %5.0256.370.9099.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ไม่ครบ2,034.92ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ102.51ประเมินไม่ได้0.5
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล7,808.531,310.6083.2 %5.0131.161.0099.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ไม่ครบ8,117.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ141.40ประเมินไม่ได้0.5
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี11,687.248,088.0030.8 %5.0430.3443.2490.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์12,858.252,544.7580.2 %5.01,243.31173.4886.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย11,288.232,187.9080.6 %5.0441.4525.6294.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป15,682.947,811.0050.2 %5.028,744.0928.5099.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี9,301.01498.0094.6 %5.0284.040.00100.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง15,424.526,224.6859.6 %5.0838.61193.0077.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก13,229.692,359.6082.2 %5.0869.30127.3085.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี8,586.021,405.9783.6 %5.0196.8037.7680.8 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี11,975.6812,895.15-7.7 %0.0550.23137.7575.0 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา8,418.045,480.0034.9 %5.01,282.450.9099.9 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 218,046.2811,556.84-43.6 %0.05,319.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์8,012.982,331.5070.9 %5.0696.2545.3793.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี8,645.202,206.0074.5 %5.05,358.9995.8198.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,905.852,230.2062.2 %5.0575.630.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช19,958.7421,930.00-9.9 %0.0696.44108.0084.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่6,885.085,987.8113.0 %5.0180.721.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา8,163.561,842.0077.4 %5.0764.536.0599.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,672.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,165.6124.7097.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา8,248.471,945.6476.4 %5.0305.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี8,189.512,173.2073.5 %5.09,511.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,649.161,043.5660.6 %5.056,559.3146.2399.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ7,469.652,000.0073.2 %5.0187.980.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2,452.353,894.00-58.8 %0.018,648.8165.4999.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา3,578.802,040.0043.0 %5.01,956.5557.0097.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง1,903.623,475.00-82.5 %0.017,096.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม2,408.302,466.00-2.4 %0.019,178.550.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา1,831.502,880.00-57.2 %0.08,703.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,885.81612.0091.1 %5.0347.737.1397.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,811.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.534,560.8649.0099.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี9,465.193,038.6067.9 %5.01,252.4432.2797.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี2,306.332,536.00-10.0 %0.023,419.010.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ไม่ครบ5,988.19ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 765,334 349,229 54.37 % 202,462 3,699 0.00 %