กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 94,736.0513,040.0086.2 %5.04,835.64280.9794.2 %5.0
รวม 94,736 13,040 86.24 % 4,836 281 94.19 %