กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน4,168,785.30121,000.0097.1 %5.06,427.12847.3686.8 %5.0
รวม 4,168,785 121,000 97.10 % 6,427 847 86.82 %