กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน257,977.48118,360.0054.1 %5.06,236.39136.5097.8 %5.0
รวม 257,977 118,360 54.12 % 6,236 137 97.81 %