กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน339,790.13270,693.7520.3 %5.08,027.971,436.3082.1 %5.0
รวม 339,790 270,694 20.34 % 8,028 1,436 82.11 %