สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน202,996.69176,302.0013.2 %5.06,108.20333.0094.5 %5.0
รวม 202,997 176,302 13.15 % 6,108 333 94.55 %