สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 147,781.3190,463.0038.8 %5.05,467.234,001.8926.8 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)5,143.544,183.0018.7 %5.0437.3727.7693.7 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)10,930.165,920.0045.8 %5.03,325.13897.1273.0 %5.0
รวม 163,855 100,566 38.63 % 9,230 4,927 46.62 %