สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 53,777.3738,071.5929.2 %5.05,707.982,319.8359.4 %5.0
รวม 53,777 38,072 29.21 % 5,708 2,320 59.36 %